Om virksomheten

Firmaet Den lille hjelper’n ble etablert høsten 2007. Vi arbeider med utvikling og produksjon av tekniske hjelpemidler. Vårt hovedprodukt per i dag er pc-stativet Den lille hjelper’n.
Produksjonen foregår i Norge, og produktene vi leverer holder høy kvalitet.
Firmaets målsetting:
Vårt viktigste mål er å hjelpe enkeltmennesker til større livsutfoldelse. Vårt lille bidrag til dette, er å utvikle og produsere tekniske hjelpemidler.
Vi har stor respekt for at det er den som har skoen på som vet hvor den trykker. Søren Kierkegaard har skrevet noe som er et ideal for oss i kontakten med mennesker som søker hjelp:
Forholdet mellom Hjælperen og den der skal hjælpes
maa være saadan – at man naar det i Sanhed,
skal lykkes En at føre et Menneske til et bestemt Sted
først og fremmest maa passe paa
at finne Ham der hvor Han er, og begynde der.

Med dette som ideal, ønsker vi derfor tett dialog med sluttbrukere. Vi ønsker å ta utgangspunkt i enkeltmenneskets ønske om større livsutfoldelse, og ikke primært fokusere på enkeltmenneskets begrensninger. Svært ofte er det mangler eller barrierer i omgivelsene som utgjør problemet eller forårsaker begrensningene, og tekniske hjelpemidler kan ofte kompensere dette.