Oppdrag

Tjenester:
Dersom du har et ønske om større utfoldelsesmuligheter, og tror at tekniske løsninger kan bidra til dette, så ta kontakt med oss.

Vi har erfaring innenfor følgende områder:
• Utvikling av prototyper.
• Mekanikk(som er vårt hovedområde)
• Elektro
• Elektronikk

Prosess:
Når vi har fått presentert en utfordring, så vil vi trenge noe tid på å vurdere mulige løsninger. I denne prosessen vil det være naturlig med dialog med deg som kunde. Deretter presenterer vi konkrete løsningsforslag og lager kostnadsoverslag på hva løsningene vil koste. Du som kunde står helt fritt til å avslå tilbudet, uten at det har kostet deg en krone. Dersom du ønsker å kjøpe løsningen, så vil vi utforme en kontrakt med detaljert beskrivelse av produktet, leveringstidspunkt og hvilken pris som skal betales ved overlevering.

Finansiering:
De fleste tekniske hjelpemidler kan søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke. Dette gjelder også hjelpemidler som må spesiallages. Vi hjelper gjerne til med råd i forhold til hvordan man søker om tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.
Link: http://www.nav.no/page?id=904